Mental trening

Hva er mental trening?

Mental trening er bruk av verktøy for å endre tilstanden vi er i slik at den jobber med oss og ikke mot oss.

Tilstanden vi er i, påvirker i stor grad adferden våres, og våre valg som gir handling i en retning, og dermed resultatene i våre liv. Hvis tilstanden endres, endrer adferden seg. Er vi i en tilstand preget av f. eks. depresjon og lammelse, vil adferden være annerledes enn om vi er i en tilstand av glede og begeistring.

Jeg hjelper deg med verktøy som gjennom repetisjon og trening gir deg kontroll over din tilstand. Gjennom repetisjon vil hjernen etter hvert automatisere nye nervebaner slik at tilstanden vi er i blir nyttig i forhold til de endringene vi ønsker i livet vårt. Mental trening og tilstandstrening har god effekt mot blant annet:

  • Manglende motivasjon
  • Lav selvtillit og selvverd
  • Angst og depresjon
  • Stressrelaterte lidelser
  • Ønske om forbedrede prestasjoner innen f. eks. karriere eller idrett
  • Oppøve mot, tro og tillit for å følge sine drømmer
  • Smerteproblematikk
  • Kostholdsendring
  • Med mer