Mindfulness

Hva er Mindfulness?

Mindfulness er en måte å være tilstede på, her og nå. Et oppmerksomt nærvær, våkenhet og bevissthet på det som er akkurat i dette øyeblikk.

Ved praktisering av Mindfulness oppnås en bevisstgjøring i hvordan kropp, følelser og tanker henger sammen.

Mindfulness er opprinnelig en meditasjonsform som er relativt ny i Vesten. I Østlig tradisjon har den vært i bruk i over 2500 år for å få økt selvinnsikt og for å redusere lidelser.

Jon Kabat-Zinn

Den amerikanske legen og professoren Jon Kabat-Zinn, arbeidet i 1970-årene med pasienter som behandlingssystemet ikke hadde mer å tilby. Disse pasientene led av stress, smerter og forskjellige former for kroniske sykdommer. Jon Kabat-Zinn praktiserte og hadde kjennskap til østens meditasjonsformer, og med grunnlag i teknikker hentet fra buddhistisk meditasjon og yoga, satte han sammen et program som han kalte "Mindfulnessbasert Stress Reduksjon" (MBSR). Programmet viste seg å ha virkning for disse pasientgruppene.

Hvorfor lære Mindfulness?

Uten oppmerksomhet og tilsyn styrer tankene livene våre uten at vi er klar over det.

En stor del av våres hverdag blir vi styrt av autopilot, en strøm av automatiske og ubevisste tanker som vi identifiserer oss med. Med autopiloten på er vi ikke bevisste våres tanker og følelser, og vi blir derfor styrt av dem.

Er vi tilfredse, lykkelige og glade, er som regel ikke autopiloten noe problem, for da styres vi av gode tanker og følelser.

Er vi stresset, presset, slitne, ufornøyde eller bekymret, vil de automatiske tankene som regel også være negative, og det er med på å forsterke og forlenge våres allerede negative opplevelse av situasjonen.

Mindfulness handler ikke om å fjærne oss fra alle livets negative opplevelser, stressrelaterte situasjoner eller smerter. Det vet vi alle ikke vil være mulig. Livet består av det gode, det vanskelige, det glade, det triste osv.

Men ved å utøve Mindfulness kan vi gradvis oppøve evnen til å opprette forbindelse mellom bevisst nærvær og kropp, tanker og følelser. Man oppøver gradvis en sterkere kontakt med det stille sinn, hvor mennesket har de ressursser som er nødvendig for å hanskes med det som livet måtte gi av utfordringer og problemer. Dermed blir effekten av Mindfulness meditasjon en bedret evne til å møte livets utfordringer.

Våres omgivelser, hverdag og miljø vil inneholde en rekke stressfaktorer som vi ikke kan velge bort eller endre. Men med praktisering av Mindfulness kan vi endre den måte vi oppfatter oss selv i forhold til de stressrelaterte ytre faktorer.

Dermed kan vi minske det omfang stressfaktorer påvirker oss på, og ikke bli ofre for det stress og press som livet utsetter oss for.

Med andre ord vil den måte vi oppfatter og håndterer stressfaktorer på, være bestemmende for hvor mye stress vi opplever ift det som skjer.

Mindfulness er en måte å oppøve evne til å gi slipp på det stresset som ikke er bra for oss, som gir oss alt fra hodepine, søvnproblemer, mage/fordøyelsesbesvær, bekymringer, anspente rygger, stive nakker, depresjoner, angstlidelser, infeksjoner, diabetes, utbrenthet, høyt blodtrykk, infertilitet osv.

Målet under meditasjon er ikke å bli kvitt de tanker vi har, men å forlate selve identifiseringen av disse tanker, og hvordan de påvirker oss på en destruktiv måte.

«Det handler ikke så mye om stressfaktorene i livet, men måten vi ser på dem og hva vi gjør med dem som bestemmer i hvilken grad de påvirker oss. Hvis vi kan utfordre måten vi ser på dem, kan vi endre måten vi reagerer.»

-- Jon Kabat-Zinn