Om meg

Kvalifikasjoner

  • Sertifisert NLP-Practitioner, NLP-senteret i Strømmen, 2010
  • Sertifisert Master Practitioner, NLP-senteret i Strømmen, 2011
  • Sertifisert Enneagram Master, NLP-senteret i Strømmen, 2011
  • Sertifisert Mindfulness instruktør, NLP-senteret i Strømmen, 2012-2014
  • 1 års studie grunnfag psykologi, 1991/1992

NLP-senteret i Strømmen er en godkjent og sertifisert skole av DNCF (Den Norske Coach Forening) og følger retningslinjer fra ABNLP (the American Board of Neuro Linguistic Programming).

Bakgrunn

De siste årene har Anne Stine jobbet mye med spesifikke mentale verktøy for tilstandstrening, mot blant annet kroniske smerter, angst, depresjon og stress. Utgangspuktet for dette er NLP og Enneagram-teknikker.

Hun har selv vært alvorlig syk i mange år med ME-sykdom (kronisk utmattelsessyndrom), og er i dag frisk og tilbake i jobb. Forståelsen i sammenhengen mellom tanker, følelser, indre tilstand og fysiologi har vært essensielt i hennes vei tilbake til en hverdag med livskvalitet og balanse.
Anne Stines egen erfaring om hvordan ubevisste tanker og mønstre påvirker kropp, helse og velvære har en stor overføringsverdi i hennes yrke som coach.


I tillegg til individuell coaching og samtaleterapi holder Anne Stine kurs og foredrag om Enneagrammet, både privat og i bedrifter.

Mitt lokale
Mitt lokale