Type 1 - Perfeksjonisten

Perfeksjonisten

Enere er opptatt av å være ordentlige mennesker som andre kan stole på. De er pliktoppfyllende, har høy moral og en sterk indre kritiker. For å leve opp til å være ordentlige mennesker, har de utviklet en rekke indre standarer som de måler deres innsats opp i mot. De er gode på å følge regler, og har fokus på detaljer, orden og struktur. De setter ofte plikt foran lyst, og oppfattes ofte som «fornuften selv».

Den indre kritiker i enere foteller dem at de skal gjøre seg fortjent til sine fornøyelser. Man skal yte før man kan nyte. På grunn av deres indre kritiker kan de fornekte deres egen lyst, og i stedet fokusere på det som de mener er korrekt.

Orden i tingene er helt essensielt. Enere vil ofte påvirkes fysisk dersom omgivelsene er ustrukturerte og kaotiske.

De har stor glede av å utføre arbeidet sitt ordentlig og grunding, og man kan alltid stole på at de vil gjøre sitt beste. Enere er ofte selvironiske og humoristiske, men også saklige og rasjonelle. Enere er punktlige og presise, og kommer ikke for sent til en avtale. Da i så fall ofte med dårlig samvittighet, noe de også lett kan få i andre sammenhenger.

De motiveres av feil og mangler, og å skape orden for å få opplevelsen av det perfekte.