Type 2 - Hjelperen

Hjelperen

Hjelperen trenger å føle at andre har bruk for dem, og at de blir anerkjent og verdsatt. De er hjelpsomme, imøtekommende, sympatiske og positive mennesker, som ønsker å dekke andres behov. Egne behov blir ofte ikke like viktige som andres behov.

Hjelpere motiveres av et ubevisst ønske om anerkjennelse. Toere ser alltid noe godt i andre mennesker. Livet handler om å være der for hverandre, og de kan like å støtte andre i å komme videre i deres liv. De har evnen til å få frem det beste i andre , og har stor innlevelsesevne i hvordan andre mennesker har det. De er dyktige til å avlese hva andre mennesker har behov for, og deres evne for empati og følsomhet gjør at de blir sterkt påvirket når de hører om andres ulykke.

Toere er ofte utadvente mennesker som holder kontakten med sine venner og følger med i hva som skjer i vennenes liv (f. eks. gode til å huske venner sine bursdager).

Toeres ubevisste motivasjon er stolthet, som henger sammen med deres ønske om å få anerkjennelse for alt de gir.

Det er vanskelig for toere å finne ut av hva deres egne behov er. De kan ha vanskelig for å selv be om hjelp.