Type 3 - Utretteren

Utretteren

For treere er det viktig å prestere, å utrette og å nå sine mål. De er effektive mennesker, og motiveres av å skape resultater, fylle opp livet med prosjekter og å være en suksess i egne og andres øyne. De fremstår selvsikre og framtidsorienterte, og de er gode til å motivere andre.

Treere identifiserer seg med hva de gjør, og ikke hvem de er.

De er dyktige multitaskere. De lærer raskt, og omsetter hurtig læring til handling. På grunn av høy verdi rundt effektivitet, kan de bli utålmodige hvis det snakkes for lenge og for abstrakt om et prosjekt. De vil gjerne spare tid for å oppnå mest mulig, og ser ingen grunn til å bruke tid på uvesentlige detaljer.

Treere kan yte en utrolig stor abeidsinnsats, og forventer at andre ka gjøre det samme. De er gode til å motivere både seg selv og andre, og kan lett skifte roller og væremåter for å tilpasse hvilket image som fungerer best for å bli sett på som en velfungerende og suksessfull person. De ønsker å fastholde et perfekt ytre, og å være en god rollemodell for å leve «det riktige liv». De er dyktige på struktur for å komme i mål med deres prosjekter.

De erstatter sanne følelser med hvilket image som fungerer best for å bli beundret eller likt.