Type 4 - Romantikeren

Romantikeren

Følelsesladde, nærtagende og intuitive mennesker som søker dybde og intensitet. De utstråler ofte en indre ro, men humøret kan svinge mye i løpet av en dag.

Firere er kreative, og ønsker å sette individuelt og personlig preg på det de gjør, og trives best med nære relasjoner. De fokuserer mye på det som mangler, både med seg selv og andre ting i livet.

Ofte estetiske mennesker som har følelsen av å ikke passe inn noe sted. Er opptatt av det unike og ektraordinære, og legger identiteten sin på følelsene. De ønsker at livet skal være intenst. Det skal være følelsesmessige utfordringer. Tanken om et alminnelig liv er ikke tiltrekkende for firere. De blir ofte spesialister i å forstå og analysere seg selv og egne motiver, som i overdreven skala kan gi utslag i selvopptatthet.

De opplever ofte å ha flere feil enn andre, og arbeider derfor konstant for å endre på noe i seg selv. De er gode til å lytte, og viser stor interesse for å forstå andres følelser, og de fleste firere har god intuisjon på å avlese andre menneskers sinntilstands gjennom ubevisst å avlese blant annet ansiktsuttrykk og kroppsspråk. De føler seg ofte ikke forstått , og kan ha tendens til å henge fast i negative tanker og følelser. Firere trives med dype og nære relasjoner.