Type 5 - Observatøren

Observatøren

Femmere er visjonære, kloke og tenkende mennesker. De trenger å være sikre på å ha den nødvendige viten for å føle seg trygge. De liker derfor å ha mye tid alene for å samle kunnskap og å reflektere rundt temaer som interesserer dem. Femmere har behov for å beskytte seg mot å bli invandert av andre, og trekker seg ofte tilbake når de opplever utrygghet.

Femmere er dyktige til å se de store linjer, ha overblikk og se sammenhenger. De verdsetter intellektuelle utfordringer, og går gjerne i dybden av et interessant tema og spesialierer seg.

De ønsker å være uavhengige av andre og å klare seg selv. For mange femmere, så handler dette om å selv kunne velge hva, hvor og hvordan. Andres påvirkning eller involvering kan være et forstyrrende element, og femmere innretter seg på en måte som gjør at de har mulighet til å bestemme selv. De liker å føre samtaler om ting som interesserer dem og gir mening, men er ofte uinteressert i likegyldig smalltalk.

Femmere kan oppleves av andre som reserverte, inadvendte mennesker. De bygger sin identitet på å få ideer og å være en som har noe usedvanlig og innsiktsfullt å si, og de har som regel minst ett område hvor de besitter ekspertise som gir mestringsfølelse og selvtillit.

Deres intense mentale fokus kan bidra til bemerkelsesverdig nytenkning, men hvis personligheten er mer fiksert, kan det skape selvdestruktive problemer, og andre kan oppfatte de som teoretiske, innviklede, kompliserte og eksentriske mennesker. Når femmere blir for mentale, kutter de evnen til å forbinde seg direkte med en opplevelse. De teoretiserer i stedet. Verden blir abstrakt, begrepsmessig, og gjennom det mister de evnen til sunn indre navigasjon, som består av mere balanse mellom tanker, intuisjon og følelser. I sosiale sammenhenger, har femmere ofte en observerende fremfor deltagende adferd.