Type 6 - Skeptikeren

Skeptikeren

Sekseren er opptatt av hva som kan gå galt, og tenker gjerne på hva er det verste som kan skje, for å sikre seg at det ikke skjer. De er dyktige til å analysere alle sider av en sak, og ser ofte ting fra den ene og den andre siden, som gjør at de kan ha vanskelig for å beslutte seg og handle.

De er utrolig lojale mot den/de som de har tillit til, og vil alltid være en venn som er der i motgang. De er opptatt av trygghet og tillit, og har sterke antenner for å avlese andre menneskers motiver, og om de har gode eller dårlige hensikter.

Seksere har mistro til autoriterer og sosiale klasseskiller. De er dyktige å motargumentere i debatter og diskusjoner, og kan virke pessimistiske og negative på andre, men motivet for sekseren selv er å bli sikker.

De er skarpsindige og engasjerte mennesker, som ofte har en stor porsjon selvironi og galgenhumor. De inntar raskt den skeptiske rollen hvis andre blir «for positive».

En grunnleggende verdi for type seks er å sikre seg maksimal trygghet, og de innehar en utrolig forestillingsevne når det handler om å se for seg de mest utenklige situasjoner. Derfor er de forutseende personer som er opptatt av å få en forsikring om at det er sikre rammer.

De er troverdige, leverer arbeid godt gjennomtenkt, og er omhyggelige og gode til å overtale andre på en velmenende måte.