Type 8 - Frontkjemperen

Frontkjemperen

Robuste, handlingsorienterte, sterke, målrettede, konfronterende, rause og direkte mennesker som naturlig tar ansvar og føring i mange situasjoner, selv om veien til målet virker full av begrensninger og hindringer.

Livet er en kamp som skal vinnes for åttere, og de vil gjerne være den som bestemmer og har kontroll over alt det som påvirker deres liv.

De kalles rettferdighetens voktere, og er ikke redd for å si fra om noe kjennes urettferdig mot dem eller de som de bryr seg om. De er veldig beskyttende for sine nærmeste, og er varme, kjærlige og rause.

Kommunikasjonsformen er direkte, de rører ikke rundt grøten , og kaller en spade for en spade.

Åttere tar mye plass, snakker ofte høyt og tydelig, går med bestemte skritt, og mange blir tiltrukket av den kraft og styrke som åtteren utstråler. De har en sterk vilje og vitalitet, og de bruker sin overveldende energi på å skape forandringer i omgivelsene, og kan av andre oppleves som kontrollerende og dominerende.

De ønsker derimot ikke selv å bli kontrollert, og tillater ikke at andre får makt over de, hverken psykologisk, økonomisk, seksuelt eller sosialt. Uavhengighet og «være sin egen herre» er derfor av høy verdi for type åtte. De vil ikke stå i gjeld til noen, og kan provokativt gå imot vanlige sosiale normer, og er ikke redde for konsekvensene av deres handlinger eller hva andre måtte mene. Får de et behov for å lage en scene, vise sinne e.l, lar de seg ikke begrense av å «oppføre seg pent».

Under den barske overflaten er allikevel åttere svært følsomme og nærtagende mennesker, som er redde for å bli følelsesmessig såret av andre, og beskytter seg mot dette gjennom fysisk styrke og ved å holde andre på sikker avstand følelsesmessig, og resultatet av dette kan være at de hemmer seg selv i å få nært forhold til andre. Kjærlighet og nærhet kan åttere føle gir den andre makt over de, og vekker til live redselen for å bli følelsesmessig såret, sviktet, avvist…og mange åttere løser dette ved å først være den som avviser.

Begjærlige, intense mennesker, som er svært beskyttende og ansvarsfulle for sine nærmeste. Dyktige til å se muligheter for andre mennesker og situasjoner. Tar lett lederansvar både i privat og jobbsammenheng, hvor praktisk kreativitet og tydelig kommunikasjon er en sentral egenskap.