Type 9 - Fredsmegleren

Fredsmegleren

Positive, vennlige og rolige mennesker, som verdsetter fred og harmoni både i seg selv og omgivelsene. De hverken bedømmer eller fordømmer andre mennesker, fordi de synes alle har lik verdi, og er den enneagramtypen som i høyest grad rommer alle typer.

De er gode lyttere, og har virkelig evne til både å forstå og sette seg inn i andre mennesker problemer, og har en god fornemmelse av hva som er viktig for andre.

Niere demotiveres av disharmoni og konflikter, og gjennom det kan de gjøre seg selv uviktig og la den andres dagsorden være den styrende. Resultatet av dette kan bli at de utsletter seg selv og sine egne meninger/ behov. Manglende evne til å prioritere seg selv kan medføre at personlige prosjekter blir utsatt, og at de har vansker med å vite hva de vil.

Hygge, behag og slappe av er viktig for niere, og de er flinke til å skape god stemning for andre og får lett andre til å føle seg vel. Dette med at andre ofte blir viktigere enn de selv, gjør at niere har en svært god intuisjon på å forstå andre menneskers indre opplevelser – fordi deres egneholdninger ikke kommer i veien for denne forståelse.

Selv om niere ikke gjør noe nummer ut av seg selv, kan de bli såret hvis andre glemmer dem, ikke spør dem om råd, osv.

Grensesetting mot andre er ofte vanskelig for type 9. Vanskelig for å si nei av redsel for å komme i konflikt, eller skape ubehag i andre, gjør niere til JA-mennesker. En typisk nier – måte å si nei på, er å forholde seg passiv når de egentlig ikke ønsker å si ja. Deres reaksjon når de føler seg presset av andre, vil ofte være å vente til det går over, og håpe på at problemet forsvinner av seg selv.

De fleste niere er full av uløste spørsmål, gamle problemer, som dukker stadig opp igjen med krav om å bli tenkt gjennom en gang til. Gamle , ofte uløste og ubehagelige samtaler tas opp igjen og igjen, uten å finne nye løsninger, fordi de vegrer seg for å ta parti, og stå på egne behov om det skulle være ubehagelig for andre, og at de ubevisst er motivert av å unngå å ta stillig og handle.

Niere kan gi ubetinget støtte til sine venner og kjære, og har en evne til å «smelte sammen med andre» i så sterk grad at de kan ha vanskelig for å skille på hva som er den andre person og hva som er mitt. Når de lærer å skille på dette, har de en sterk intuisjon på å fornemme uoverenstemmelser i andre menneskers følelser og tanker, og oppleves som svært gode støttespillere for andre.

De er tålmodige, utholdende mennesker med en stille styrke og indre stabilitet som arbeider rolig og utholdende mot mål som de ofte når. De tilgir lett, og lar tvilen komme den andre til gode, med deres evne til å se det gode og positive i andre mennesker.